Türkiye’de ve faaliyet gösterdiği diğer ülkelerde yürürlükteki iş sağlığı ve güvenliği ve çevre ile ilgili kanun ve yönetmeliklerine uymayı,

Tüm faaliyetlerinde sürekli iyileşme ve gelişmeyi temel prensip olarak benimsemeyi,

Tüm Sancak Yapı çalışanlarının katılımı ve dayanışması ile kalite, zamanında hatasız üretim, enerji verimliliği, maliyet ve karlılık hedeflerimizi gerçekleştirmeyi,

İş Sağlığı Güvenliği ve Çevre yönetim sistemleri uygulanırken işverenler de dahil olmak üzere tüm tarafların beklentilerini dikkate almayı,

Atıkların geri dönüşümüne önem vererek atıkların kaynağında ayrıştırılmasını ve değerlendirilmesini sağlamayı,

Enerji ve doğal kaynakların tüketiminde israfı önleyici tedbirler almayı,

Kazalara sebebiyet verebilecek tehlikeli ortamların oluşmasını engellemeyi ve mevcut tehlikeli ortamları ortadan kaldırmayı politika olarak benimsemiştir.